web analytics

Categorie: Geen categorie

Veranderingen transitievergoeding bij ontslag in 2018

Wanneer je als werknemer twee jaar of langer in dienst bent geweest bij je werkgever en ontslagen wordt, heb je recht op een financiële vergoeding. Deze vergoeding wordt ook wel de transitievergoeding genoemd. In deze regeling, actief ingevoerd in juli 2015, maakt het niet uit of je een tijdelijk of vast dienstverband had. De vergoeding is bedoeld om bijvoorbeeld scholingen te bekostigen om de overstap naar je volgende baan te vergemakkelijken.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee gegevens: je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent  geweest. In 2017 bedroeg de vergoeding maximaal 77.000 euro bruto. In 2018 is dit bedrag verhoogd naar maximaal 79.000 euro. Wanneer je jaarsalaris hoger dan het maximumbedrag, dus 79.000 euro, is krijg je maximaal één bruto jaarsalaris. Het kabinet heeft echter nog meer plannen met de transitievergoeding, zoals te lezen is in het regeerakkoord. Denk hierbij onder andere aan verzachtende omstandigheden voor werkgevers, verruimingen in de regeling en veranderingen in de opbouw. Lees hier meer over wat deze veranderingen precies inhouden en wat het voor u als werkgever gaat betekenen.

Leegstaande kantoren: probleem of niet?

Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet het aantal leegstaande kantoren in Nederland dalen, maar vind de leegstand nog altijd aan de hoge kant. Ook wordt verwacht dat deze trend door zal zetten de komende jaren. Wel zijn er verschillen zichtbaar tussen de verschillende regio’s. Dit blijkt uit de beleidsstudie ‘Divergentie op de kantorenmarkt’.

Uit de analyse van deze studie blijkt dat de negatieve effecten vooral voor de eigenaar van de leegstaande panden gelden. De eigenaar loopt immers inkomsten mis. De overheid zal dan dus nog niet ingrijpen. Pas wanneer de leegstand zorgt voor problemen in de omgeving, zoals lagere huizenprijzen, zal de overheid overwegen om in te grijpen.

De overheid kan ingrijpen door nieuwbouw te ontmoedigen. Dit kunnen zij doen door minder ruimte voor nieuwe kantoren vrij te maken. Dit kan er al voor zorgen dat bedrijven eerder geneigd zijn om in een leegstaand pand te trekken. Ook kunnen de leegstaande kantoorpanden een nieuw doel toegewezen krijgen, zoals woonruimte.

CBS publiceert studie m.b.t. verschillende vormen van flexwerk

Het CBS heeft vandaag een analyse gepubliceerd over de verschillende vormen van flexwerk in de Nederlandse arbeidsmarkt. Door de jaren heen is het aantal mensen in een flexibel dienstverband flink gestegen. Flexwerk kent echter verschillende vormen. Het CBS onderscheidt er negen: vast zonder vaste uren, uitzicht op vast, jaar of langer, korter dan een jaar, uitzendkracht, oproep- of invalkracht en tijdelijk zonder vaste uren. Daarnaast worden ook zzp’ers tot flexwerkers gerekend.

Ook onderscheidt het CBS flexwerk naar type werkzaamheid dat verricht wordt. Er wordt onderscheid gemaakt op de routinematigheid, of werk handmatig of cognitief is en of het werk meer of minder interactief is. Uit de analyse blijkt dat uitzendkrachten vaker in technische of administratieve beroepen terechtkomen. Zij verrichten hier vaker routinematig, hetzij handmatig of cognitief, werk. Oproepkrachten verrichten juist veel niet-routinematige en handmatige taken. Denk aan barpersoneel, vakkenvullers en dagbladbezorgers.

2022 © HBAG.nl
Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén