Het CBS heeft vandaag een analyse gepubliceerd over de verschillende vormen van flexwerk in de Nederlandse arbeidsmarkt. Door de jaren heen is het aantal mensen in een flexibel dienstverband flink gestegen. Flexwerk kent echter verschillende vormen. Het CBS onderscheidt er negen: vast zonder vaste uren, uitzicht op vast, jaar of langer, korter dan een jaar, uitzendkracht, oproep- of invalkracht en tijdelijk zonder vaste uren. Daarnaast worden ook zzp’ers tot flexwerkers gerekend.

Ook onderscheidt het CBS flexwerk naar type werkzaamheid dat verricht wordt. Er wordt onderscheid gemaakt op de routinematigheid, of werk handmatig of cognitief is en of het werk meer of minder interactief is. Uit de analyse blijkt dat uitzendkrachten vaker in technische of administratieve beroepen terechtkomen. Zij verrichten hier vaker routinematig, hetzij handmatig of cognitief, werk. Oproepkrachten verrichten juist veel niet-routinematige en handmatige taken. Denk aan barpersoneel, vakkenvullers en dagbladbezorgers.